Over ons

Je eigen huis bouwen op een mooie locatie. Zelfbouwgroep Vianen wil dat voor zoveel mogelijk inwoners van Vianen mogelijk maken. Dat kan door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwwoning.

 

Visie

Zelfbouw biedt veel voordelen. Toekomstige bewoners zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van de nieuwbouw. Het versterkt de binding van mensen met hun woning en hun buurt en er ontstaat een grotere diversiteit in het woonprogramma, niet alleen qua type woningen en architectuur, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld milieu, samenleven en zorg en dat alles tegen lagere kosten. De Zelfbouwgroep gelooft in de kracht van de inwoners van Vianen.

 

Missie

In Vianen enkele locaties ontwikkelen met zelfbouw. Inwoners van Vianen daarmee de mogelijkheid bieden zelf vorm te geven aan hun specifieke woonwensen, woonideeën en toekomstige woonomgeving, waardoor ze binnen hun budget, een fijnere woning krijgen.

Sluiseiland is de eerste locatie waar we gaan ontwikkelen.

Ontstaan

Zelfbouwgroep Vianen is opgericht door Michiel van Wezel en Patrick Blankensteijn uit Vianen. In 2016 hebben zij het initiatief genomen tot het samenbrengen van een aantal belangstellenden voor zelfbouw in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een oproep in de krant resulteerde in 18 geïnteresseerde huishoudens. Een van de belangstellenden was Peter Verhoeven. Gedrieën zijn zij nu de drijvende kracht achter Zelfbouwgroep Vianen.

Patrick Blankensteijn en Peter Verhoeven voor Sluiseiland. Michiel van Wezel op een mogelijke zelfbouwlocatie bij de Klaverkamp. Foto’s: Michiel van Wezel.